Back to Sweet Home

 

                                                     我的部分课程 Some of My Courses

   汉语语音chińska fonetyka(1)

   汉语书写 pismo chińskie

   商务汉语 język chiński biznesowy(1)

   选修基础汉语Podstawowy kurs Języka chiński(上1)

   选修基础汉语Podstawowy kurs Języka chiński(下1)

 

   汉语语音chińska fonetyka(2)

   商务汉语 język chiński biznesowy(2)

   选修基础汉语Podstawowy kurs Języka chiński (上2)

   选修基础汉语Podstawowy kurs Języka chiński (下2)

   经济文本阅读 teksty ekonomiczne(1)

   经济文本阅读 teksty ekonomiczne(2)

   汉语会话 konwersacje chińskie (1)

   汉语会话 chińska konwersacje (2)

   综合汉语课程 Podstawowy kurs Język chiński

 

   各课程教材 Materials for Courses

 

   早先课程 poprzednie kursy 2019xiajikecheng

                                                                                                                          Back to Sweet Home