Back to Sweet Home

 

                                                     我的部分课程 Some of My Courses

   汉语语音 języka chińskiego - fonetykaRok I - Semestr 2   2022/2023, Letni 夏季)

   商务汉语 Język chiński biznesowyRok II - Semestr 4   2022/2023, Letni 夏季)

   商务汉语 Język chiński biznesowyRok III - Semestr 6   2022/2023, Letni 夏季)

 

专业文本阅读-文化文本 Lektura tekstów specjalistycznych - teksty kulturoweSemestr Letni 夏季学期)

汉语语音chińska fonetyka(2022-2023 Zimowy 冬)

            2023.11 作业 2023 Homework

 汉语书写 pismo chińskie (2022-2023 Zimowy 冬)

   商务汉语 język chiński biznesowy(2022-2023 II rok,Zimowy 冬)

   商务汉语 język chiński biznesowy(2022-2023 III rok, Zimowy 冬)

 

(期末复习提纲 Final Review Outline

        2年级商务汉语课复习提纲 PDF

        3年级商务汉语课复习提纲 PDF

        4年级文化阅读课复习提纲 PDF )

 

   商务汉语 język chiński biznesowy(II rok,Zimowy 冬)

   商务汉语 język chiński biznesowy( III rok, Zimowy 冬)

 

   经济文本阅读 teksty ekonomiczne(1 Zimowy 冬)

   汉语会话 konwersacje chińskie (I rok, I Sotpnia本科, Letni 夏)

   汉语会话 chińska konwersacje (II Sotpnia研究生)

   经济文本阅读 teksty ekonomiczne(2 Letni 夏)

   综合汉语课程 Podstawowy kurs Język chiński

   选修基础汉语Podstawowy kurs Języka chiński(I rok 1 Zimowy 冬)

   选修基础汉语Podstawowy kurs Języka chiński(II rok 1 Zimowy 冬)

   选修基础汉语Podstawowy kurs Języka chiński (I rok,2 Letni 夏)

   选修基础汉语Podstawowy kurs Języka chiński (II rok, 2 Letni 夏)

 

   各课程教材 Materials for Courses

 

   早先课程 poprzednie kursy 2019xiajikecheng

                                                                                                                          Back to Sweet Home